Information till polska näringsidkare.
Informacja dla polskich działalności gospodarczych.
2021_infotext_polska_naringsidkare.pdf